Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Optik Skælskør håndtere personoplysninger.

Dataansvarlig.

Optik Skælskør er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Adresse: Algade 47A, 4230 Skælskør
E-mail: Kontakt@optikskaelskoer.dk
Telefon: 58196000

Vi behandler følgende persondata.

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger:

Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og evt. fødselsdag og år.

Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelser, synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser.

Helbredsoplysninger og CPR-nr.

Formål med behandling og retsgrundlag.

Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser. Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 –


Patientjournaler

Lov om medicinsk udstyr

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser hvilket sker for at kunne levere den bestilte varer. Almindelige personoplysninger gemmes mindst 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi er ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.

Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed.

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Klageinstans.

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk